Sport i rekreacja

SREBRNE SPA 

JUŻ NA CIEBIE CZEKA!
KAŻDA SOBOTA I NIEDZIELA!

12.00 - 17.00

W TYGODNIU TYLKO NA WYŁĄCZNOŚĆ MINIMUM 2H PO WCZEŚNIEJSZEJ REZERWACJI 4H PRZED SESJĄ 

CENNIK : 

NA WYŁĄCZNOŚĆ 

1H - RUSKA BANIA (max 6 os)  - 80 ZŁ  

1,5 H - SAUNA FIŃSKA (max 15 os) - 200 ZŁ

W ZESTAWIE TANIEJ! 

1.5H RUSKIEJ BANI ORAZ 1.5H SAUNY FIŃSKIEJ JEDYNE 280ZŁ!

ZA OSOBĘ 

1H - RUSKA BANIA (max 6 os) - 25 ZŁ

1,5 H - SAUNA FIŃSKA (max 15 os)  - 30 ZŁ

W ZESTAWIE TANIEJ! 

1H RUSKIEJ BANI ORAZ 1H SAUNY FIŃSKIEJ JEDYNE 50ZŁ!

Regulamin wypożyczalni sprzętu pływającego:

 • 1. Wypożyczalnia sprzętu pływającego czynna od 9:00 do 20:00.
 • 2. Do dyspozycji wczasowiczów są rowery wodne ( 7 szt.).
 • 3. Sprzęt pływający wypożyczać mogą wyłącznie osoby, które ukończyły 18 lat i przedłożą obsłudze jeziora do wglądu dowód tożsamości lub leg. szkolną oraz ewentualne wymagane uprawnienia.
 • 4. Pełnoletnia osoba dysponująca sprzętem pływającym powinna zabrać na pokład tylko jedną osobę nieumiejącą pływać pod warunkiem, że pasażer przez cały okres pływania będzie miał założoną kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 • 5. W przypadku sprzętu pływającego wieloosobowego, na pokładzie może się znajdować jednocześnie tylu pasażerów, na ile osób jest ten sprzęt pływający dopuszczony. Osoby nieumiejące pływać powinny podczas rejsu mieć na sobie kamizelkę ratunkową lub asekuracyjną.
 • 6. Liczebność załogi na jednostce pływającej ustala obsługa jeziora na podstawie instrukcji eksploatacji sprzętu lub jego aktualnego stanu technicznego.
 • 7. Ilość dodatkowego sprzętu ratunkowego na jednostkę pływającą ustala każdorazowo obsługa.
 • 8. Sprzęt może być użytkowany wyłącznie w godzinach pracy przystani
 • 9. Podczas pływania użytkownik sprzętu zobowiązany jest posiadać przy sobie wymagane uprawnienia wraz z dowodem tożsamości.
 • 10. Użytkownikom sprzętu zabrania się:
  - kąpieli podczas pływania:
  - wędkowania z wyjątkiem łodzi do tego przeznaczonych:
  - odstępowania sprzętu pływającego:
  - zachowania w sposób zagrażający bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów:
  - picia alkoholu w czasie dysponowania jednostką pływającą:
  - wykorzystywania sprzętu pływającego w niezgodności z jego przeznaczeniem
 • 11. Użytkownik sprzętu pływającego zobowiązany jest do::
  - przestrzegania przepisów obowiazujących podczas uprawiania żeglugi turystycznej i sportowej:
  - stosowania się do zaleceń obsługi jeziora:
  - reagowania na sygnał natychmiastowego powrotu do przystani (ciągłe bicie dzwonu przystani lub inne ustalone przez obsługę sygnały):
  - zaniechania pływania w przypadku stwierdzenia uszkodzenia jednostki w stopniu zagrażającym bezpieczeństwu własnemu oraz pasażerów:
  - opieki nad sprzętem przez cały okres użytkowania
 • 12. Za zniszczenie, braki i uszkodzenia wynikłe na skutek niewłaściwej eksploatacji materialną odpowiedzialność ponosi użytkownik.

 • W razie niezastosowania się do regulaminu rower zostanie ściągnięty do brzegu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot pobranej opłaty.
 
 

Ceny wypożyczania rowerów wodnych:

 • nr 1 - rower 6-cio osobowy (ze zjeżdżalnią)
  - 45 PLN / godz.
  - 35 PLN / 30 min.
 • nr 2, 3 - rower 4 osobowy
  - 38 PLN / godz.
  - 33 PLN / 30 min.
 • nr 4, 5, 6, 7 - rower 2 osobowy
  - 30 PLN / godz.
  - 25 PLN / 30 min.
 • Łabądź - rower 4 osobowy
  - 45 PLN / godz.
  - 35 PLN / 30 min.
 • Kajak 2 - osobowy
  - 33 PLN / godz
  - 23 PLN / 30 min.