ROZPOCZĘLIŚMY WYNAJEM DOMKÓW NA SEZON 2024!

Zarezerwuj domek dla siebie

Podaj datę przyjazdu oraz wyjazdu 

Przyjazd:

Wyjazd:

[string_chosen_admin_search_type]

Number of accommodation:

Liczba osób:

Dzieci:

 

 

Wyszukuję...

×
Accommodation 1

Accommodation 2

Accommodation 3

Accommodation 4

Accommodation 5

Wpisz swoje dane

Loading summary...

 

Płatność w obiekcie. Suma płatności:  

There are no active payment gateways. Please activate at least one payment gateway in HBook settings (HBook > Payment).

Przetwarzanie...

Rezerwuj

 

 

Wysoki sezon: 26.04-05.05 | 29.05-02.06 | 21.06-08.09
MOŻLIWOŚĆ WYNAJĘCIA DOMKU W SEZONIE NISKIM NA 2 DOBY TYLKO TELEFONICZNIE
Minimalny czas wynajmu w sezonie wysokim to 4 doby.
Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 15:00, a kończy o godzinie 11:00.
Przy dokonywaniu rezerwacji wymagana jest zaliczka w wysokości 50% sumy płatności.
Cena domku letniskowego to jedyne 440zł za dobe! Możliwość pobytu z domowymi zwierzętami 20zł/doba Jeden samochód jest w cenie domku reszta wg cennika Nastąpiła zmiana w numeracji domków

Regulamin:

  REGULAMIN DOMKÓW LETNISKOWYCH §1 REZERWACJA I PŁATNOŚCI 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, na których można dokonać rezerwacji i najmu domków. Dokonanie rezerwacji jest jednoznaczne z zaakceptowaniem postanowień niniejszego Regulaminu. Regulamin stanowi integralną częścią umowy. W momencie dokonania rezerwacji (wpłacenia zadatku w wysokości 50% całego pobytu) umowę najmu uważa się za zawartą. Regulamin obejmuje wszystkich gości domków oraz innych przebywających na jego terenie. Przestrzeganie regulaminu przez Państwa i innych gości zapewnieni Państwu spokojny i bezpieczny pobyt. 2. Uzgodnioną rezerwację wstępną (telefoniczną lub mailową) należy potwierdzić wpłacając na podane konto kwotę zadatku, o którym mowa w pkt 1 w ciągu 3 dni. Brak wpłaty w powyższym terminie powoduje anulację rezerwacji wstępnej. 3. Dokonując rezerwacji Najemca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji. 4. Wpłata zadatku przez Najemcę oznacza, że akceptuje on przedmiotowy regulamin najmu. 5. Pozostałą kwotę za pobyt Najemca wpłaca przelewem przed przyjazdem, gotówką w dniu przyjazdu przy pobieraniu kluczy. 6. W dniu uiszczania płatności za pobyt zostanie pobrana zwrotna kaucja w wysokości 500zł na pokrycie ewentualnych zniszczeń itp. 8. W przypadku zmiany terminu rezerwacji przez Najemcę lub całkowitej rezygnacji z pobytu z przyczyn niezależnych od nas, zadatek nie podlega zwrotowi. 9. W przypadku zagubienia kluczy Najemca uiszcza opłatę w wysokości 100zł. §2 ZAKWATEROWANIE I ZASADY POBYTU 1. Doba zaczyna się o godz. 15:00 (przyjazd), a kończy o godz. 11:00 (wyjazd). Musimy mieć czas na posprzątanie i przygotowanie domków dla następnych gości. 2. W przypadku braku możliwości dotarcia na określoną godzinę Najemca zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia telefonicznego. 3. Najemca zobowiązany jest w dniu przyjazdu przy odbiorze kluczy do uregulowania całej należności za pobyt. 4. Przybycie Gościa po rozpoczęciu doby hotelowej (powody osobiste, trudności komunikacyjne itp.) nie ma wpływu na wysokość należnej opłacie. 5. W przypadku skrócenia okresu pobytu przez Najemcę, kwota za niewykorzystany okres nie jest zwracana. 6. Istnieje możliwość przedłużenia pobytu wyłącznie w przypadku braku wcześniejszych rezerwacji domku przez innych klientów. 7. Najemca nie może przekazać innej osobie uprawnienia do korzystania z zajmowanego przez niego domku. 8. Zakwaterowanie i wykwaterowanie następuje w obecności Właściciela lub osoby upoważnionej. 9. Właściciel zastrzega sobie prawo odmowy rezerwacji lub zameldowania osoby, która uprzednio rażąco naruszyła Regulamin lub dokonała zniszczenia mienia obiektu. 10. Maksymalna liczba Gości w domku bez względu na wiek wynosi 7 osób. 11. W przypadku przekroczenia deklarowanej liczby osób korzystających z Domku (bez zgody i wiedzy Właściciela lub osoby upoważnionej), Właściciel zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zerwania umowy z wszystkimi konsekwencjami bez konieczności zwrotu wniesionej wcześniej opłaty. 13. Najemca po przyjeździe, ale przed wprowadzeniem się zobowiązany jest odebrać Domek, tzn. sprawdzić meble, okna, kabinę prysznicową i pozostałe urządzenia i wyposażenie znajdujące się w Domku. 14. Uwagi co do uszkodzeń, zniszczeń należy zgłosić natychmiast do Właściciela lub osoby upoważnionej. Właściciel dopuszcza możliwość stwierdzenia uszkodzeń tzw. ukrytych, ale tylko w elementach niewidocznych. Brak uwag ze strony Najemcy, co do takich uszkodzeń w ciągu 1 godziny po otrzymaniu kluczy oznacza, że Najemca nie ma zastrzeżeń a wszystkie urządzenia i meble znajdują się w ilości zgodnej z zestawieniem wyposażenia i w dobrym stanie. 15. Najemca odpowiada finansowo za szkody powstałe w Domku w czasie jego pobytu i wyraża zgodę na to, aby wszelkie naprawy zniszczeń, uzupełnienie braków w wyposażeniu lub usunięcia usterek wykonane zostały na jego koszt. 16. Korzystający z obiektu zobowiązani są do przestrzegania zasad bezpieczeństwa przeciwpożarowego i odpowiadają za wszelkie szkody wyrządzone w obiekcie podczas pobytu. 17. W domku obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu oraz smażenia ryb i innych powodujących nieprzyjemne zapachy. Ze względu na wymagania ochrony przeciwpożarowej w Domku nie wolno używać jakichkolwiek przyrządów lub urządzeń zasilanych energią elektryczną lub gazową, nie będących wyposażeniem. Zakaz używania otwartego ognia np. świeczki 18. Grillowanie dopuszczalne jest w miejscach do tego przeznaczonych 19. Najemca nie ma prawa bez wcześniejszej pisemnej zgody Właściciela obiektu dokonywać jakichkolwiek napraw lub czynić jakichkolwiek nakładów lub zmian w Domku. O konieczności dokonania napraw lub nakładów Najemca zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Właściciela lub osobę upoważnioną. 20. W przypadku wystąpienia usterek technicznych Najemca proszony jest o jak najszybsze zgłaszanie ich co umożliwi odpowiednią reakcję oraz działanie. 21. Właściciel Ośrodka lub osoby przez niego wyznaczone, w każdej chwili mają prawo wejścia do domku w przypadku jakiejkolwiek awarii lub zagrożenia. 23. Najemca zobowiązany jest do utrzymywania oraz zwrotu Domku w stanie zastanym, co obejmuje w szczególności pozostawienie umytych naczyń i sprzętów kuchennych, wyniesienie śmieci itp. przed wyjazdem. Nie dostosowanie się do powyższego zobowiązania skutkuje zapłatą rekompensaty w postaci pozostawionej kaucji tytułem końcowego sprzątania Domku. 24. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za przejściowe niedogodności występujące u niezależnych dostawców spowodowane np. czasowym brakiem wody, prądu, internetu. 25. Najemca zobowiązany jest używać domku letniskowego zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem. Stan techniczny urządzeń oraz estetyka pomieszczeń domku letniskowego i jego otoczenia nie mogą budzić większych zastrzeżeń (klienta obowiązuje sprzątanie końcowe). 26. Najemca każdorazowo opuszczając domek ze względów bezpieczeństwa powinien zakręcić krany, zgasić światło, sprawdzić zamkniecie drzwi, okien. Za rzeczy pozostawione w domkach właściciel nie ponosi odpowiedzialności. 27. Zaproszenie gości na teren obiektu wymaga zgody Właściciela 28. Parkowanie samochodów jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego celu miejscu wskazanym przez Właściciela lub osobę upoważnioną. Jest to parking niestrzeżony. Parking jest bezpłatny dla jednego samochodu. W przypadku przyjazdu większą ilością aut, dostępny jest prywatny niestrzeżony płatny parking. 29. Właściciel obiektu nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu, za rzeczy i żywe zwierzęta w nim pozostawione w czasie pobytu zarówno na terenie obiektu jak i poza nim. 30.Każdy domek posiada jedno miejsce parkingowe a parkowanie odbywa się na własną odpowiedzialność Najemcy. §3 REGULAMIN POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI Warunki przyjęcia: ZA ZWIERZĘ W NASZYCH DOMKACH LETNISKOWYCH TRZEBA DOPŁACIĆ DO KAŻDEJ DOBY 20ZŁ! 1. Podstawowym warunkiem przyjęcia pod nasz dach zwierzęcia jest zgłoszenie przyjazdu Gościa ze zwierzęciem w momencie rezerwacji. 2.W domkach mogą przebywać tylko zwierzęta domowe. Najemca w szczególności ma prawo odmówić przyjęcia zwierząt powszechnie uznawanych za groźne lub agresywne, w tym: gadów, pajęczaków oraz psów ras uznawanych za agresywne (Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras psów uznawanych za agresywne) W trosce o swoje bezpieczeństwo jak również pozostałych gości chcielibyśmy, żeby nie zabierać psów dużych ras. 3. Nieuprzedzeni o towarzyszących Gościom zwierzętach, możemy nie zapewnić wolnego pokoju i nie wyrazić zgody na pobyt zwierzęcia. 4. W przypadku braku zgłoszenia pobytu ze zwierzęciem właściciel może odmówić zakwaterowania i zwrotu zaliczki. 5. Pobyt zwierzęcia warunkowany jest posiadaniem jego książeczki zdrowia z aktualnymi szczepieniami i poświadczeniem odrobaczenia. 6. W obawie o bezpieczeństwo naszych Gości oraz innych zwierząt przebywających na terenie obiektu, nie przyjmujemy również ras uznawanych za agresywne, ani zwierząt agresywnych w stosunku do innych zwierząt oraz ludzi. 7. Dbając o bezpieczeństwo, zwierzę powinno posiadać smycz, obrożę, kaganiec, klatkę – w zależności od gatunku zwierzęcia. 9. Zwierzęta mogą przebywać na obiekcie w wyznaczonych strefach, ale w szczególności zabrania się wprowadzania zwierząt na plażę oraz plac zabaw. Hałas i zakłócenia: 1. Zwierzę przebywające na terenie obiektu nie może przeszkadzać innym Gościom. Prosimy upewnić się, że Państwa pupil nie sprawia hałasu w szczególności w nocy. 2. W przypadku powtarzających się kilkakrotnie skarg ze strony innych Gości, zastrzegamy sobie prawo do usunięcia zwierzęcia z obiektu na koszt jego właściciela. 3. W przypadku , gdy pracownicy obiektu będą mieli uzasadnione podejrzenia, że pozostawione w pokoju zwierzę zakłóca pobyt innych gości, niszczy mienie obiektu, bądź może spowodować sytuację zagrożenia dla siebie lub innych gości właściciel obiektu będzie starał się skontaktować z właścicielem w celu rozwiązania problemu. Gdy kontakt będzie niemożliwy, właściciel obiektu zastrzega sobie możliwość wejścia do pokoju gościa również z ewentualną pomocą odpowiednich służb i usunięcia zwierzęcia z obiektu. Wszystkie koszty wynikłe z powyższych czynności pokrywa właściciel zwierzęcia. Higiena i czystość: 1. Właściciel zwierzęcia odpowiada za czystość po nim – w pokoju, częściach ogólnodostępnych, jak również na terenie otaczającym cały obiekt. Prosimy o sprzątanie po swoim pupilu. 2. Uprasza się o nie wpuszczanie psów na łóżka i kanapy, biegania zwierząt po schodach w domkach. 3. Właściciele psów są zobowiązani do sprzątania nieczystości pozostawionych przez psy na terenie oraz w otoczeniu obiektu. 4. Właściciele kotów muszą posiadać kuwetę z piaskiem i opróżniać ją do plastikowej torby, którą następnie będą wyrzucać do pojemnika wskazanego przez właściciela obiektu. §4 CISZA NOCNA 1. Cisza nocna obowiązuje od godz. 23:00 do 7:00 2. Podczas ciszy nocnej zabrania się głośnego rozmawiania, krzyków, wulgaryzmów i innych zakłócających spokój zachowań. 3. W sytuacji nie zastosowania się do zasad obowiązujących podczas ciszy nocnej, Właściciel lub osoba upoważniona ma prawo wezwać ochronę, która dokona interwencji. Jeżeli sytuacja nie ulegnie zmianie dana osoba zostanie natychmiastowo wymeldowana a tym samym zmuszona do opuszczenia obiektu w trybie natychmiastowym w asyście ochrony. W takiej sytuacji żaden zwrot płatności za skrócony pobyt nie przysługuje. 4. W przypadku, gdy Najemca w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Właściciel zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Najemcy pobytu w Domku i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu. §5 UBEZPIECZENIE 1. Cena usług świadczonych przez Właściciela nie obejmuje ubezpieczenia. Z usług korzystają Najemca na własne ryzyko. Za doznane urazy, szkody i zniszczenie majątku (szkody spowodowane na zdrowiu i majątku trzeciej osoby), również za kradzież bagaży w czasie całego rekreacyjnego pobytu Właściciel nie ponosi odpowiedzialności (radzimy przed przyjazdem odpowiednio się ubezpieczyć). §6 SPORY 1. Prawem właściwym dla ewentualnych sporów pomiędzy Właścicielem a Najemcą jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, a w przypadku nieporozumienia sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby każdej ze stron

  Opis domków:

  • Dwa pokoje
  • Salon
  • W pełni wyposażona kuchnia
  • Łazienka
  • Ogrodzony taras
  • Meble ogrodowe
  • Grill ogrodowy

  WYPOSAŻENIE DOMKU
  2x łóżko pojedyńcze
  1x łóżko piętrowe (3os)
  1x sofa rozkładana
  2x szafa na ubrania
  1x stół
  2x krzesło
  Naczynia dla 7 os
  1x czajnik na prąd
  1x kuchenka mikrofalowa
  1x kosz mały na śmieci
  1x kosz duży na śmieci
  1x ociekacz na sztućce

  Pościel dla 7 os